Substansrabatt vid investeringar i investmentbolag.

Substansrabatten är aktiens lägre värdering i förhållande till substansvärdet där substansvärdet är summan av värdet på de tillgångar ett bolag äger.  Måttet används främst för investmentbolag, d.v.s. bolag som investerar i andra företag.

Skillnaden i aktiepriset jämfört med substansvärdet är alltså bolagets substansrabatt. Den uttrycks oftast i procent.

Även om investmentbolag traditionellt alltid har handlats med en viss substansrabatt kan det  även vara så att aktier handlas till ett högre pris än substansvärdet. Då kallar man det substanspremie. Det kan inträffa i bolag som omges av förväntningar på starkt tillväxt.

Aktiekurs i förhållande till substans är ett mått som man kan använda på alla bolag. Men i många fall är substansvärdet svårt att räkna ut. Om du tar ett industribolag så är du hänvisad till vad bolaget bokför sina tillgångar till, och de bokförda värdena är bara en bedömning. Här kan det alltså finnas dolda värden.

Därför är det tacksamt att räkna substansvärde på just investmentbolag med börsnoterade bolag som enda tillgångar. Då vet man alltid exakt vad tillgångarna är värda. Även för investmentbolag som investerar i onoterade tillgångar kan det vara svårt att räkna ut substansrabatten.

För bolag med en viss substansrabatt är det dock inget som motiverar att substansrabatten kommer att försvinna utan anledning, så man kan inte köpa bolag med substansrabatt och räkna med att de inom kort kommer att handlas utan substansrabatt.

Men substansrabatten är attraktiv eftersom den utdelning du får som aktieägare i Investmentbolaget är summan av utdelningarna från de bolag som ingår i portföljen. Effekten blir att du köper utdelningar med 25 procents rabatt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *