Walter schloss investerade i företag med rabatt på eget kapital

Walter J. Schloss föddes den 11 oktober 1915 i New York och växte upp under svåra förhållanden i 1930-talets depression. Familjen hade det knapert, och Walters pappa förlorade jobbet som många andra under dessa svåra år.

Walter började 18 år gammal, fick börja som springpojke på aktiemäklarfirman Carl M. Loeb & Co. En av delägarna, Armand Erpf, fick upp ögonen för unge Walter och föreslog att han skulle läsa den då just utgivna boken Security Analysis, av Benjamin Graham och David Dodd.

Walter leddes in på värdeinvestering och började gå  kvällskurser i aktieanalys för Benjamin Graham.

1946 började Walter Schloss, 31 år gammal, som analytiker hos Graham Newman. Där fick han dela kontor med Warren Buffett och lära sig Grahams konservativa investeringsstil, som i enkelhet gick ut på att köpa företag som värderades till högst två tredjedelar av rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder). När Graham pensionerade sig nio år senare, 1956, blev Schloss tillfrågad av en av delägarna om han ville starta en egen förvaltningsverksamhet. Vilket han också gjorde.

Schloss investerade i företag som handlades under eget kapital. Speciellt intresserad var han av familjeägda företag. Affärsmodellen är viktig, det vill säga hur företaget tjänar pengar. Schloss föredrog tråkiga och impopulära företag.  Helst skulle företaget, enligt Grahams modell, värderas under rörelsekapitalet. Samtidigt erkände Schloss i slutet av sin karriär att det inte längre var lätt att hitta dessa typer av investeringar.

Precis som många andra framgångsrika investerare levde Schloss ett enkelt och tämligen anspråkslöst liv och hans fond drevs mycket kostnadseffektivt.

Några kvalitativa regler Walter Schloss levde efter var följande:

• Investera i företag med reala tillgångar och som har en aktiekurs betydligt under sitt inneboende värde.
• Helst ska företaget värderas med 20 procents rabatt av bokfört värde på eget kapital.
• Direktavkastningen ska vara ”god”.
• Ledningen ska helst äga aktier i företaget.
• Ledningen ska vara hederlig och inte betala sig själv för stora ersättningar.
• Var inte rädd för att sitta på kontanter.
• Köp efter att utdelning har avskilts. Marknaden brukar överreagera.
• Sälj inte på dåliga nyheter.
• Köp hellre aktier som är billiga än att betala dyrt för företag som gör stora vinster. Vinsterna kan snabbt minska, men tillgångarna förändras långsammare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *