Varning för stora lån med bunden ränta på 3 – 10 år

Många frågar sig om man ska välja bunden eller rörlig ränta på t.ex. sitt bostadslån. På lång sikt har det visat sig att rörlig ränta är billigare i genomsnitt medans fördelen med fast ränta är att man vet hur mycket man ska betala varje månad under bindningstiden.
Nackdelen med bunden ränta kan vara att det kan bli dyrt om man behöver lösa ut lånet i förtid, innan bindningstiden löpt ut, t.ex. om man måste sälja bostaden.

Bankerna i Sverige brukar rekommendera en kombination av rörlig och bunden ränta på t.ex. 5 år och hävdar att då ska man kunna sova gott om natten med motiveringen att då kommer inte de totala räntekostnaderna att bli överdrivet höga om räntan skulle sticka iväg uppåt (eftersom man har en del med fast ränta).

Men om man inte har tillräckligt med pengar för att kunna betala tillbaka en stor del av lånet när det bundna lånet löper ut kan man hamna i en besvärlig sits. Visserligen verkar räntan just nu vara låg ytterligare ett antal år, men om man har bundit t.ex. halva lånet på 5 år och inte amorterar särskilt mycket så är ju risken att räntan på den halvan kommer att bli avsevärt högre efter dessa fem år om ränteläget då är högre. Om man då har kvar en stor del av det lånet hamnar man i en dålig sits eftersom man är tvungen att förlänga det till rådande ränteläge.

Om man binder ett lån bör man ha såpass lång löptid att man hinner betala av en stor del av lånet under löptiden. I vissa länder finns det möjlighet att binda ett lån i 10, 20 eller t.o.m. 30 år och man räknar också med att kunna betala av lånet under den tiden.

Men en bunden ränta som är mycket kortare än den tid man väntas behöva ha lånet kan medföra att man antingen kommer stå med mycket högre räntekostnader eller tvingas sälja bostaden när lånet löper ut.
Man har heller inget bra förhandlingsläge om man är tvungen att förlänga ett lån som man är tvingad att ta.

Fördelen är väl att räntan sällan höjs kraftigt över en natt så om man märker att räntan är på väg upp kan man börja spara undan pengar, eftersom man vet vilken ränta man betalar för den bundna delen fram tills att det löper ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *