Spara pengar genom att minska värmeläckage från fönster

En stor del av värmen i ett hus läcker ut genom fönstren. Man kan naturligtvis byta fönster t.ex. från tvåglasfönster till treglasfönster för att minska värmeläckaget och få ett bättre u-värde. Men det finns även andra enklare sätt att minska värmeförlusterna genom fönstren i ett hus.

Isolera
Om det drar kring fönstren ska man naturligtvis börja med att se över isoleringen. Isoleringslisten kan vara gammal och utsliten eller saknas helt och kan behöva ersättas.

Dammlist
Man kan också se till att montera en dammlist mellan fönstren. En självhäftande dammlist monteras mellan bågarna/fönsterbågarna på fönster med kopplade bågar. Den främsta anledningen till att man installerar dammlister på fönster är för att stoppa damm och minska behovet av fönsterputsning. Dammlisten släpper ändå igenom en viss mängd luft för att det inte ska bildas kondens och fukt. Om det ändå skulle uppstå kondens så kan man lämna en bit utan list i varje hörn för att öka cirkulation. Men en dammlist ger dessutom ger dessutom mindre värmeförluster genom att man får ett något varmare innerglas och minskar därmed kallras. Bara det kan ge en minskad värmeförlust med upp till 20%. Dammlisten fungerar dessutom något bullerdämpande.

Persienner
Om man har persienner i fönstren kan man med fördel ha dem neddragna när man vill minska värmeförlusterna. Även med nedfälld men ej vinklad persienn så gör man en märkbar förbättring eftersom luftens rörlighet försvåras och därmed blir det mindre värmeläckage.

Med vinklade (blanka) persienner så kan U-värdet nattetid minska från ca 2,7 ända ner till 1,4 i vanliga kopplade 2-glasfönster. Detta gäller dock persienner med spegelblank yta, speciellt gjorda för detta syfte. Dessa persiennen har då samma effekt som en extra glasruta. Persinenner som är mer matta har inte lika stor effekt men det gör definitivt skillnad oavsett vilken typ av persienn man har. Det bildas ett stillastående tunt luftskikt på båda sidor av persiennen vilket gör att värmeförusterna minskar.

Rullgardin
Man kan även reducera värmeförlusterna med en neddragen rullgardin. En något så när tätslutande rullgardin minskar värmeläckaget med ca 25%. Även ett förhänge eller gardin innanför ytterdörren ger samma effekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *